1. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG:
- Thuê bao trả trước của VinaPhone có thời gian hoạt động ≥ 04 tháng (120 ngày) kể từ ngày kích hoạt hòa mạng có thể đăng ký và sử dụng dịch vụ 2Friends.

- Khách hàng có thể đăng ký miễn phí để sử dụng dịch vụ với cách thức sau :

 • Soạn tin nhắn với cú pháp: “DK” và gửi tới số 999.
 • Hệ thống sẽ nhắn tin thông báo đăng ký dịch vụ thành công và gửi kèm mật khẩu sử dụng dịch vụ (mật khẩu gồm 6 ký tự là các chữ số tự nhiên từ 0 đến 9).
 • Lưu ý: Mật khẩu chỉ được cấp 01 lần lúc đăng ký sử dụng dịch vụ.
 • Trường hợp khách hàng muốn HUỶ dịch vụ chỉ cần soạn tin : HUY và giửi tới số 999. Hệ thống sẽ huỷ dịch vụ của thuê bao đó và thông báo thanh công cho khách hàng qua tin nhắn SMS.

2. CÁCH THỨC SỬ DỤNG:
Dịch vụ 2Friends cho phép các thuê bao trả trước VinaPhone chuyển tiền theo nguyên tắc: Tài khoản chính chuyển sang Tài khoản chính, không được phép chuyển từ Tài khoản khuyến mại hoặc Tài khoản chính sang Tài khoản khuyến mại và ngược lại.
Khách hàng sử dụng 2Friends có thể tặng, chi sẻ tài khoản di động của mình cho bạn bè, người thân với các hình thức sau :

 • CÁCH 1: Chuyển tiền qua SMS
  Bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp và gửi tới số 999, câu lệnh cụ thể như sau:
  Để thực hiện chuyển tiền từ tài khoản chính sang tài khoản chính, thuê bao chuyển tiền soạn tin nhắn với cú pháp:
  CT_Mật khẩu_SĐT nhận tiền_Số tiền chuyển và gửi tới số 999
  (trong đó: dấu _ là dấu khoảng trống).
 • CÁCH 2: Chuyển tiền qua giao thức USSD
  Để thực hiện chuyển tiền bằng hình thức này, khách hàng thao tác trên bàn phím của điện thoại với nội dung sau:
  *999*MatKhau*SĐT NhanTien*SoTienChuyen#OK

3. THAY ĐỔI MẬT KHẨU:
Để thay đổi mật khẩu, soạn tin với cú pháp :
DMK_Mật khẩu cũ_Mật khẩu mới” và gửi tới số 999
(Hoặc vào VinaPortal để đăng ký sử dụng dịch vụ theo hướng dẫn)
Hệ thống sẽ trả tin thông báo đổi Mật khẩu thành công và kèm theo Mật khẩu mới.

Để lấy lại mật khẩu của dịch vụ trong trường hợp Quên/Mất mật khẩu, soạn tin nhắn với cú pháp:
MK” và gửi tới số 999.

Lưu ý: Hệ thống sẽ tạm dừng việc sử dụng dịch vụ của thuê bao đó. Sau 24h kể từ lúc thuê bao nhắn tin đề nghị lấy lại mật khẩu, hệ thống mới nhắn tin trả về thông báo mật khẩu đang sử dụng của thuê bao. Sau khi nhận được SMS thông báo mật khẩu, thuê bao mới có thể sử dụng dịch vụ 2Friends bình thường.

Xem các dịch vụ khác của Vinaphone